7
كتاب هاي كمك درسي


پيشنهاداتي‏ساده‏وعجيب‏براي‏تقويت‏حافظه

پيشنهاداتي‏ساده‏وعجيب‏براي‏تقويت‏حافظه

گروهي از متخصصان حافظه و نويسندگان کتابهاي مرتبط با اختلالات حافظه براي تقويت قدرت ذهن افرادي که به شدت درگير روزمرگي شده اند پيشنهادات جالب توجه و گاه عجيبي دارند. به .....

 


دسته بندی موضوعات شگفت

ديگر سايتها

کاربرانی که ممکن است شما بشناسید

!هنوز وارد سایت نشده اید

جهت ارسال لینک ، مطالب و فیلم های شگفتتان ابتدا باید وارد سایت شوید

تبلیغات

بانر تبلیغاتی